'کارخانه‌ای که طبیعت را تخریب می‌کند'

مزدک این ویدئو را از دامنه نیلوکوه در منطقه گالیکش استان گلستان فرستاده و نوشته که وجود یک کارخانه تولید سیمان در این منطقه باعث تخریب طبیعت و از بین رفتن کوه و جنگل منطقه شده است.

شما هم می‌توانید عکس‌ها و فیلم‌های خودتان را برای صفحه شاهد عینی بی‌بی‌سی فارسی بفرستید.