آیا در حرکت‌های جمعی برای تمیزکاری شرکت می‌کنید؟

شنبه و یکشنبه این هفته، ویکند یا روزهای آخر هفته تمیز کردن دنیا نامگذاری شده است.

همه ساله، حدود ۳۵ میلیون داوطلب در ۱۳۰ کشور جهان، در این مناسبت، به پاک‌کاری محیط اطراف شان، از جمله خیابان‌ها، پارک‌ها، جوی‌های آب و جنگل ها می پردازند. روز تمیز کردن دنیا، بزرگترین برنامه داوطلبانه مردمی در سراسر جهان است.

در ایران گروه‌های مدافع محیط زیست، به مناسبت ‌های مختلف، از جمله پس از تعطیلات نوروزی و تابستانی، حرکت‌های جمعی برای پاکسازی محیط زیست، پارک‌ها و جنگل‌ها راه می‌اندازند.

در افغانستان، به طور سنتی حرکت‌های جمعی برای پاکسازی محیط، از طرف دولت هماهنگ می‌شود و "حشْر عمومی" نامیده می‌شود.

شما چه مشاهده‌ای از حرکت‌های جمعی برای پاکسازی محیط زیست در کشور خودتان دارید؟ مردم در جایی که شما زندگی می‌کنید، چقدر به چنین برنامه هایی اهمیت می‌دهند؟خود شما چقدر برای تمیز کردن محیط بیرون از خانه، وقت می‌گذارید؟

اگر می‌خواهید در برنامه نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

تماس با نوبت شما:

شماره‌های تلفن‌: ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸

پیامک: ۰۰۴۴۷۸۶۰۰۶۳۳۳۳

ایمیل: shoma@bbc.co.uk

فیسبوک: facebook.com/bbcshoma

توییتر: bbcpshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در بخش نظرات بگذارید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.