http://www.bbcpersian.com

15:04 گرينويچ - جمعه 01 فوريه 2008 - 12 بهمن 1386

غارنشين‌های کوه‌ مکفيله در الخليل

ادی جرالد، يکی از خوانندگان سایت انگلیسی بی بی سی، اين عکسها را از يک خانواده فلسطينی گرفته که در غاری در کوه "مکفيله" در تپه های جنوبی شهر الخليل، واقع در کرانه غربی رود اردن، زندگی می کنند.

.شکل کلی ورودی به مجتمع مسکونی در غار، مدخلی سنگی است که به غاری ختم می شود که حدود 5 متر در داخل سنگی نرم که به کلوخ شبیه است گسترش دارد. در آنجا نور کمی وجود دارد و هوایش خنک است

اين غارها به سه قسمت تقسيم شده: قسمت اول برای برای نگهداری دام، قسمت دوم برای زندگی و سوم برای پختن غذا. هر خانواده در يک غار زندگی می کند. این غارها به عنوان مدفن حضرت ابراهیم، یعقوب و اسحاق و همسرانشان شناخته می شود.

بیشتر زنان در همین غارها زایمان می کنند. شرايط بهداشتی اين زايمان ها نامناسب است و ماماهایی که در وضع حمل حضور دارند از تخصص لازم برخوردار نيستند و لوازم پزشکی مناسب ندارند.

بسياری از اين کودکان به مدرسه نمی روند و به امور منزل و دامداری مشغول هستند.

یکی از ساکنان در حال نماز در يک از این غارهاست. خانواده او در اين محوطه کوچک غذا می خورند، نماز می خوانند و می خوابند.

ساکنان اين غارها وسايل زندگی زيادی ندارند و وسایل خود را روی طاقچه هایی که از سنگ تراشيده اند نگه می دارند. اين غارها تاريک هستند و دود چراغ های پارافينی همه جا را سياه کرده است.

منبع عمده درآمد ساکنان اين غارها دامداری، پرورش گوسفند و بز برای تهيه شير و پنير است.

همچنين ساکنان اين غارها به کشاورزی می پردازند که بيشتر محصولات به مصرف روزانه آنها می رسد.

جاده هایی که اين غارها را به روستاهای مجاور وصل می کند، اسفالت نشده است و مردم محل مجبورند از الاغ برای حمل و نقل استفاده کنند يا اینکه مسیر را پیاده طی کنند.