پرونده مایکل جکسون یا «استریوتال»؛ خاطرات موسیقی دهه شصت جوانان ایرانی

اگر شما در ایرانِ دهه شصت خورشیدی بزرگ شده اید ، احتمالا "استریو تال" را می شناسید. یک شبکه زیرزمینی که با تکثیر کاست های غیر مجاز ، موسیقی غربی را به مخاطبین و علاقه مندان در ایران ارائه می کرد. موسس آن استودیو، کامران ملت اکنون سال هاست که در آلمان زندگی می کند. بامداد اسماعیلی به دیدن او رفته و پای صحبت هایش نشسته است.