پرونده مایکل جکسون یا «استریوتال»؛ خاطرات موسیقی دهه شصت جوانان ایرانی

پرونده مایکل جکسون یا «استریوتال»؛ خاطرات موسیقی دهه شصت جوانان ایرانی

اگر شما در ایرانِ دهه شصت خورشیدی بزرگ شده اید ، احتمالا "استریو تال" را می شناسید. یک شبکه زیرزمینی که با تکثیر کاست های غیر مجاز ، موسیقی غربی را به مخاطبین و علاقه مندان در ایران ارائه می کرد. موسس آن استودیو، کامران ملت اکنون سال هاست که در آلمان زندگی می کند. بامداد اسماعیلی به دیدن او رفته و پای صحبت هایش نشسته است.