عکس‌خبر؛ مانور ضد گروگان‌گیری نوپو در اصفهان

نوپو

منبع تصویر، MEHR

توضیح تصویر،

نیروهای نوپو

یگان ویژه نیروی انتظامی ایران در یکی از مراکز خرید شهر اصفهان مانور ضد گروگان‌گیری برگزار کرده است.

ماموریت "نوپو" یا نیروهای ویژه پادوحشت پلیس که در این مانور شرکت داشتند، مبارزه با گروگان‌گیری و عملیات تروریستی است.

پیش از این هم عملیات مشابهی در شهرهای دیگر از جمله مشهد انجام شده بود.

منبع تصویر، MEHR

توضیح تصویر،

نیروهای ویژه درگیر با گروگان‌گیرهای فرضی

منبع تصویر، MEHR

توضیح تصویر،

سلفی با یکی از نیروهای ویژه حاضر در مانور