هفته نامه‌های صدا و یالثارات به اتهام توهین به رئیس جمهور ایران مجرم شناخته شدند

حق نشر عکس TASNIM
Image caption روزنامه های چاپ ایران

علی اکبر کساییان، سخنگو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران اعلام کرد که پرونده هفته نامه صدا و یالثارات امروز در دادگاه مطبوعات بررسی شد و در نهایت این دو هفته نامه به اتهام توهین به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران مجرم شناخته شدند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای کساییان امروز یک شنبه ۱۸ مهرماه در مورد پرونده هفته نامه یالثارات گفت: "این هفته نامه در مورد اتهام توهین به اشخاص و مسئولان، توهین به معاون رییس جمهور در امور زنان و نشر مطالب خلاف واقع و پخش شایعات مجرم شناخته نشد. "

به گفته آقای کساییان هیئت منصفه با اکثریت آرا این هفته نامه را مستحق تخفیف دانست.

هفته نامه یالثارات ارگان گروه انصار حزب الله است و به مدیر مسئولی عبدالحمید محتشم منتشر می شود.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران، همچنین در مورد پرونده هفته نامه صدا گفت که جدا از پرونده توهین به رییس جمهوری، این هفته نامه در رابطه با نشر مطالب خلاف واقع و به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیئت منصفه به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

هفته نامه صدا به صاحب امتیازی، فائزه شریف و به سردبیری محمد قوچانی منتشر می شود.

پرونده این دو هفته نامه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شده است و دادگاه بر اساس رأی هیئت منصفه رأی صادر خواهد کرد.