حذف نام محمود خاوری از فهرست اعلان قرمز پلیس بین‌الملل

Interpol
توضیح تصویر،

لیست اعلان قرمز عمومی اینترپل

نام محمود خاوری به دلیل نامعلوم از فهرست اعلان قرمز پلیس بین‌الملل (اینترپل) حذف شده است. پلیس ایران می‌گوید که به علت مشخص شدن محل اقامت آقای خاوری این کار بصورت خودکار انجام شده است، اما اینترپل می‌گوید که این کار معمولا به درخواست کشور متقاضی انجام می‌شود.

محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران و یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود که در مهر ۱۳۹۰ از مقام خود استعفا داد و به کانادا رفت.

نام آقای خاوری در بهمن سال ۱۳۹۱ به درخواست مقامات قضایی ایران در فهرست اعلان قرمز پلیس بین‌الملل قرار گرفت، اما در روزهای گذشته رسانه‌های ایران از حذف نام او از فهرست عمومی اینترپل خبر دادند.

سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی ایران دیروز در این باره گفت: "اصولاً متهمانی که تحت تعقیب بوده و محل اقامتشان معلوم نیست از سوی سازمان اینترپل برای آنها اعلان قرمز صادر می‌شود و همچنین مشخصات آن‌ها بر روی پورتال عمومی سازمان اینترپل ثبت می‌‌شود، اما به محض اینکه محل اقامت آنها مشخص و بین پلیس دو کشور ارتباط برقرار شد، به طور خودکار نام این افراد از روی پورتال عمومی برداشته می‌شود، اما این به معنی حذف نام متهم تحت تعقیب از لیست تعقیب سازمان اینترپل نیست."

به گفته آقای منتظرالمهدی "اعلان قرمز خاوری به قوت خود باقی است و از لیست اینترپل حذف نشده است و از نظر قانونی و حقوقی در سیستم‌های داخلی پلیس اینترپل که با یکدیگر ارتباط دارند تحت تعقیب بودن ایشان پابرجاست‌."

توضیح تصویر،

نام آقای خاوری در سال ۱۳۹۱ در فهرست عمومی اعلان قرمز اینترپل قرار گرفت

پلیس بین‌الملل می گوید که نام تمام افراد تحت تعقیب در کشورهای مختلف در سایت اینترپل منتشر نمی‌شود، اما "کشور متقاضی است که تصمیم می‌گیرد که آیا اطلاعاتی درباره فرد تحت تعقیب در دسترس عموم قرار بگیرد یا اینکه این اطلاعات فقط برای مقامات قضایی و انتظامی قابل دسترس باشد."

به گفته اینترپل معمولا دلایلی که باعث می‌شود نام افراد از فهرست اعلان قرمز در دسترس عموم حذف شود به قرار زیر است:

  • فرد تحت تعقیب دستگیر و به کشور متقاضی عودت داده شده است
  • فرد تحت تعقیب درگذشته باشد
  • کشور متقاضی درخواست گنجاندن نام فرد تحت تعقیب در لیست اعلان قرمز را پس گرفته باشد
  • برای قرار گرفتن نام فرد تحت تعقیب در لیست اعلان قرمز درخواست تجدیدنظر داده شده باشد
  • کشور متقاضی در خواست کرده باشد اطلاعات مربوط به فرد تحت تعقیب از "دسترس عموم" به مقامات قضایی و انتظامی محدود شود.
  • اعلان قرمز لغو شده باشد

روشن نیست که مقامات ایران به کدام‌ یک از دلایل فوق درخواست کرده‌اند نام آقای خاوری در لیست اینترپل از دسترس عموم حذف شود.