هما هودفر: در اوین شکنجه فیزیکی نبود، اما شکنجه روحی روزمره بود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هما هودفر: در اوین شکنجه فیزیکی نبود، اما شکنجه روحی روزمره بود

هما هودفر استاد مردم شناسی دانشگاه در شهر مونترال کانادا هفته پیش پس از ۴ ماه از زندان اوین آزاد شد و به کانادا برگشت. نخست وزیر کانادا گفته از مقامات عمان، سوئیس و ایتالیا خواسته بود تا برای آزادی او وساطت کنند. خانم هودفر در اولین گفت وگویش با یک رسانه فارسی زبان پس از آزادی، به خبرنگار ما بهمن کلباسی از اتهام ها و بازجویی ها در اوین گفته است.