گزارشی از غرفه ایران در بزرگترین نمایشگاه کتاب جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارشی از غرفه ایران در بزرگترین نمایشگاه کتاب جهان

در فرانکفورت آلمان ، بزرگترین نمایشگاه کتاب جهان میزبان ناشران ، نویسندگان و علاقمندان به کتاب است. به گفته برگزارکنندگان این نمایشگاه حدود ۳۰۰ هزار نفر از آن بازدید می‌کنند.

بامداد اسماعیلی هم آنجا بوده و گزارشی از غرفه ایران تهیه کرده است.