تجارت ایران با اروپا در حال افزایش است

ارزش واردات ایران در هفت ماهه اول امسال نسبت به پارسال تقریبا ثابت است ولی ترکیب کشورهای طرف تجارت با ایران درحال تغییراست. واردات ایران از کشورهای آسیایی در حال کاهش و تجارت با اروپا بویژه آلمان در حال افزایش است. البته هنوز چین، امارات کره و ترکیه بزرگترین شرکای تجاری ایران هستند. امیر پایور به آمار تجارت ایران و تغییرات آن نگاهی انداخته است. این گزارش را ببینید.