مصاحبه با رضا پهلوی در مورد نامه اخیر او به ترامپ

شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران چند روز بعد از پیروزی دونالد ترامپ درانتخابات آمریکا، در نامه‌ای او را به همکاری با "نیروهای دموکرات سکولار" در ایران دعوت کرده است .آقای پهلوی ریشه رادیکالیسم اسلامی در منطقه را "خمینیسم" خوانده و گفته گرچه برای دور شدن خطر جنگ از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرده است، اما نگران است که با آزاد شدن پولهای ایران، این پول صرف سرکوب داخلی و تروریسم و جنگ نیابتی در منطقه شود. آقای پهلوی در این نامه می گوید: "چاره نه جنگ است و نه حفظ وضعیت موجود. بهترین سیاست برای شکست اسلام سیاسی حمایت از اراده دموکراتیک مردم ایران است و یک بار برای همیشه آغاز گفتگویی واقعی با نیروهای سکولار و دموکرات." مصاحبه اختصاصی ما با شاهزاده رضا پهلوی را ببینید.