داستان لغو سخنرانی مطهری و شکاف‌های سیاسی در ایران

جنجال بر سر جلوگیری از سخنرانی نایب رییس مجلس ایران در مشهد، با ورود رییس مجلس به قضیه وارد مرحله ای تازه شده است. علی لاریجانی رییس مجلس در محکومیت جلوگیری از سخنرانی علی مطهری با حسن روحانی رییس جمهوری همراه شده و از دادستانی انتقاد کرده. پیش از این احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و از چهره های نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر ایران عامل جلوگیری از سخنرانی نایب رییس مجلس عنوان شده بود ولی او هرگونه نقشی در این زمینه را در بیانیه ای تند انکار کرده است. آیا بازهم شکافهای سیاسی در ایران سرباز کرده؟ گزارشی از مهرزاد کهن روز ببینید.