"این بی‌عدالتی است که دختر من بیگناه در زندان است و شوهرش به خاطر او خود را می‌کشد"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خانواده آرش صادقی که در اعتصاب غذاست می‌گویند نگران او هستند.

خانواده آرش صادقی، زندانی سیاسی، می گویند نگران وضعیت جسمی او هستند. به گفته فعالان حقوق بشری، آرش صادقی از ٤٥ روز پیش و در اعتراض به انتقال همسرش، گلرخ ابراهیمی ایرایی، به زندان اعتصاب غذا کرده است. آقای صادقی به ١٩ سال حبس محکوم شده است.

مادر گلرخ ابراهیمی، در مصاحبه ای با فرشته قاضی، روزنامه نگار آزاد که نسخه ای از آن در اختیار ما قرار گرفته چنین گفت.