پشت اصلاح طلبان و میانه روها پیشاپیش انتخابات خالی شد

دفتر رهبر ایران اعلام کرده که شخص آیت الله علی خامنه ای بر پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی نماز میت می خواند و رییس جمهوری پیشین ایران در مقبره آیت الله خمینی دفن می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی که نام او چهار دهه بر سیاست ایران سایه افکنده بود، دیروز عصر در بیمارستانی در تجریش تهران درگذشت. طرفداران اکبر هاشمی رفسنجانی او را شاخص ترین چهره میانه روی ایران می دانستند و جایگاه او را با یکی از عالی ترین شخصیتهای سیاسی تاریخ ایران - میرزا تقی خان امیرکبیر- مقایسه می کنند. اما مخالفان می گویند که اکبر هاشمی رفسنجانی سالها در راس ماشین سرکوب جمهوری اسلامی بوده و در قلع و قمع مخالفان از هیچ تلاشی فروگذار نکرده. مهرزاد کهن روز از مرگ ناگهانی سیاستمداری گزارش می دهد که سالها قدرت و نفوذ او زبانزد بود.