تنگ شدن نفس اهوازی ها از آلودگی هوا

تنگ شدن نفس اهوازی ها از آلودگی هوا

آلودگی هوا در اهواز، مرکز استان خوزستان ایران و چند شهرستان دیگر این استان به مرز خیلی خطرناک رسیده. اداره ها امروز ساعت ۱۲ ظهر کارشان را تعطیل کردند. برخی از مدارس در جاهای مختلف استان هم تعطیل شد. برق و آب هم از نصفه شب دیشب قطع بود که بنا بر برخی گزارش ها دوباره وصل شده اما کیفیت آب آشامیدنی خیلی بد است. گفته شده ساعت ۲ بعدازظهر تلفن و اینترنت هم وصل شده.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.