گزارش اختصاصی  بی بی سی فارسی از پایگاه حزب دمکرات کردستان ایران در مرز عراق
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از پایگاه حزب دمکرات کردستان ایران در مرز عراق

پیشمرگ‌های احزاب کرد ایرانی برای بیست سال مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته بودند. از حدود دو سال پیش حزب دمکرات کردستان ایران، حدکا، مبارزه مسلحانه علیه ایران را از سر گرفته است. مقامات جمهوری اسلامی آنان را متهم می‌کنند که از کشورهای خارجی کمک مالی دریافت می‌کنند. خبرنگار ما ژیار گل به پایگاه آنان در منطقه مرزی کردستان عراق با ایران رفته و این گزارش را آماده کرده است.