برگزاری جشن سده در ایران؛ غیرزرتشتی ها اجازه ورود پیدا نکردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری جشن سده در ایران؛ غیرزرتشتی ها اجازه ورود پیدا نکردند

از ایران خبر می‌رسد که در مراسم جشن سده امسال، به غیرزرتشتی‌ها اجازه داده نشده تا در این مراسم شرکت کنند. جشن سده هر سال از جمله در روستای چم استان یزد برگزار می‌شود. مقام‌های ایران، دلیلی برای اعمال ممنوعیت های امسال عنوان نکرده اند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.