احمد منتظری روانه زندان شد

احمد منتظری روانه زندان شد

در ایران، احمد منتظری فرزند آیت‌ الله حسینعلی منتظری،برای اجرای حکم احضار و روانه زندان شده است. سایت آقای منتظری نوشته که او صبح امروز بدون احضاریه رسمی به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد.

چند ماه پیش، احمد منتظری، به دلیل انتشار یک فایل صوتی از پدرش به ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شده بود.

دادگاه ویژه روحانیت گفته بود که شش سال از زمان این حبس اجرا می‌شود.

گفتگویی داشتیم با سعید منتظری برادر احمد منتظری و از او درباره جزییات زندانی شدن برادرش پرسیدیم.