هشدار روحانی در مورد "دخالت" نیروهای نظامی در انتخابات

حسن روحانی هنوز دستش را رو نکرده که نامزد انتخابات سه ماه آینده خواهد شد یا نه اما هشدار داده دست آنهایی که قصد دخالت در آن را دارند، باید کوتاه کرد. رییس جمهوری ایران از نگرانی‌هایی گفت که در آستانه انتخابات‌ها در ایران به روال تبدیل شده. نگرانی از ورود نیروهای امنیتی و نظامی و حمایت آنها از یک نامزد به خصوص و نگرانی از حیطه قدرت شورای نگهبان که تا کجا باید نظارت کند و چقدر. همه اینها درحالیست که هنوز معلوم نیست چه کسانی از جناح‌ها و گروه های مختلف قرار است نامزد انتخابات شوند. گزارش مجید خیام دار را ببینید.