نگرانی از انقراض سمندر ایرانی در آستانه سال نو

بزودی بازار عید نوروز در ایران داغ می شود و در کنار آن، کسبی رونق می گیرد که ده ها میلیون موجود زنده در آن قربانی می شوند. درباره قبح خریدن ماهی قرمز در ایام عید زیاد بحث شده، اما حضور یک جاندار کمیاب و رو به انقرض ایران بر سر سفره های سفت سین هنوز مسکوت مانده. سیاوش اردلان گزارش میدهد