گرفتاری ها و پیامدهای خشکسالی در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گرفتاری ها و پیامدهای خشکسالی در ایران

در ایران، به مناسبت روز ملی آب مراسمی برگزار شد که در آن هم از طرح اهدای جایزه ملی آب سخن رفت و هم از تمبر بزرگداشت این روز رونمایی شد. گرچه برای بسیاری از فعالان محیط زیست، آب از آب تکان نخورده. نماینده سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل گفته که اگر ایران برای مدیریت منابع آب و خشکسالی برنامه ریزی مناسبی نکند، تا بیست سال دیگر بحران آب بسیار خطرناک خواهد شد. بسیاری از کارشناسان می گویند صنعت کشاورزی باید آب به مراتب کمتری استفاده کند. اقدامی که ممکن است به قیمت وابستگی غذایی و بیکار شدن کشاورزان تمام شود.

شهریار صیامی گزارش می دهد.