تعیین سقف حقوق مدیران در مجلس ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعیین سقف حقوق مدیران در مجلس ایران

بحث بر سر حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولتی در مجلس ایران جنجال به پا کرد. تا آنجا که در جواب منتقدان عمدتا اصولگرا که از افزایش سقف حقوق‌ها انتقاد کرده بودند،، علی لاریجانی، رئیس مجلس بشدت تند شد و گفت جا نماز آب نکشید اگرنه سوابق دریافتی‌های خودتان را افشا می‌کنم. اما نهایتا، مجلس مصوبه‌اش را بازنگری کرد و سقف حقوق کارمندان و مدیران دولتی را کاهش داد.

آیدین صالحی گزارش می‌دهد.