محیط زیست چقدر در ایران جدی گرفته می‌شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محیط زیست چقدر در ایران جدی گرفته می‌شود؟

ایران در آغاز هفته درختکاری است. هفته ای که فرصتی بدست می دهد تا مقامات با کاشت یک درخت از اهمیت حفظ محیط زیست صحبت کنند. هر چند بحران منابع طبیعی در ایران حالا بنا به گفته های امروز حسن روحانی باعث مشکلات اجتماعی و امنیتی و بحران سلامت شده است. محیط زیست چقدر در ایران جدی گرفته شده؟ سیاوش اردلان گزارش می دهد.