داستان دردناک کولبران، اما پایانی خوش برای یکی از آنان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان دردناک کولبران، اما پایانی خوش برای یکی از آنان

عده‌ای از نمایندگان مجلس ایران در چارچوب یک کمیته حقیقت یاب برای بررسی وضعیت کولبران به پیرانشهر در آذربایجان غربی رفته‌اند. کولبران مردمانی هستند که برای امرار معاش به زندگی سخت نقل و انتقال کالا، عمدتا بین ایران و عراق، روی آورده‌اند. اخیرا در بی‌بی‌سی فارسی، گزارشی در همین مورد داشتیم که نور بیشتری بر وضعیت آنها تاباند به ویژه داستان مرد سالمندی به نام خضر عسگری.

ژیار گل گزارش می‌دهد.