وزیر اطلاعات ایران می گوید اگر برجام نمی شد، غنی سازی تعطیل می‌شد

وزیر اطلاعات ایران می گوید اگر برجام نمی شد، غنی سازی تعطیل می‌شد

وزیر اطلاعات ایران می‌گوید اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نمی‌رسید، به دلیل کمبود اورانیوم خام، تأسیسات غنی‌سازی ایران تعطیل می‌شد. محمود علوی در گفت‌وگو با شبکه دوی تلویزیون دولتی ایران گفته تلاش‌های دولت محمود احمدی‌نژاد برای دور زدن تحریم واردات کیک زرد به نتیجه نرسیده بود