اختلاف رهبر ایران و رئیس دولت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اختلاف رهبر ایران و رئیس دولت

۵روز مانده به پایان سالی که رهبر ایران آن را سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری کرده بود. گرچه هفته پیش، آیت‌الله علی خامنه‌ای گفت این سیاست‌ها انجام نشده. اما حسن روحانی از آخرین جلسه امسال کابینه استفاده و از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت دفاع کرد. حسن روحانی که به احتمال زیاد دو ماه دیگر باید کارنامه‌اش را به رای مردم بگذارد، افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم را از موفقیت‌ها خواند و اتکای کمتر به نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی را نمونه‌های خوبی از پیشرفت اقتصاد مقاومتی توصیف کرد. بیشتر دراینباره صحبت می‌کنیم. اول،

شهریار صیامی گزارش می‌دهد.