اقتصاد، محور اصلی پیام های مقامات ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اقتصاد، محور اصلی پیام های مقامات ایران

آیت الله خامنه ای رهبر ایران امسال را برای دومین سال متوالی سال اقتصاد مقاومتی نام گذاشت. او در پیام نوروزیش از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرد که به گفته او نتوانسته فشار گرانی و بیکاری را کاهش دهد. از طرف دیگر حسن روحانی در پیام نوروزیش رشد بزرگ اقتصادی ایران را یاد آور شد. کسری ناجی در گزارشی می‌گوید پیام‌های رهبران ایران ظاهرا با نیم نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در کشور تنظیم شده است.