گاهشمار انتخابات ایران در 60 ثانیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گاهشمار انتخابات ایران در یک دقیقه

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران چطور انتخاب می‌شوند؟ مهلت آنان کی تمام می‌شود و چگونه تایید صلاحیت می‌شوند؟ پاسخ این سوال‌ها را در این ویدئوی کوتاه ببینید.

موضوعات مرتبط