گاهشمار انتخابات ایران در یک دقیقه

گاهشمار انتخابات ایران در یک دقیقه

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران چطور انتخاب می‌شوند؟ مهلت آنان کی تمام می‌شود و چگونه تایید صلاحیت می‌شوند؟ پاسخ این سوال‌ها را در این ویدئوی کوتاه ببینید.