شمارش معکوس برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شمارش معکوس برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ایران

هر چهار سال، عده ای که گاهی شمار آنها به دهها نفر می رسد، برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری در ایران ثبت نام می کنند. در نگاه اول شرایط لازم برای نامزد شدن چندان دشوار به نظر نمی رسد، ولی وقتی موضوع تایید صلاحیت مطرح شده، فقط عده‌ی انگشت شماری وارد رقابتها شده اند. جمال الدین موسوی نگاهی کرده به شرایط لازم برای انتخابات ریاست جمهوری ایران….

موضوعات مرتبط