مصاحبه بی بی سی با پدر هنگامه شهیدی؛ خبرنگار ایرانی در بند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه بی بی سی با پدر هنگامه شهیدی

عفو بین الملل شدیدا نگران وضعیت جسمانی هنگامه شهیدی، روزنامه نگار دربند در انفرادی زندان اوین تهران است. به گفته این نهاد حقوق بشر، خانم شهیدی که ناراحتی قلبی هم دارد، حدود یک ماه پیش بازداشت شد همزمان با بازداشت شماری از روزنامه نگاران اصلاح طلب و و مدیران کانال های تلگرام. از آن زمان او اعتصاب غذا کرد و حالا از مصرف دارو و مایعات هم اجتناب می کند. هنوز هیچ نهادی رسما مسئولیت بازداشت آنها را بر عهده نگرفته و دادگاهی هم تشکیل نشده است.

از هاشم شهیدی پدر هنگامه شهیدی خواستیم از وضعیت دخترش بگوید: