آیا متولی آستان قدس، می تواند نامزد مستقل این انتخابات باشد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا متولی آستان قدس، می تواند نامزد مستقل این انتخابات باشد؟

ابراهیم رئیسی، متولی آستان قدس رضوی، با انتشار بیانیه‌ای رسما به میدان رقابت انتخابات ریاست جمهوری وارد شده است. آقای رئیسی گفته دو دهه تجربه مدیریتی در سطح کلان دارد و از ریشه‌های مسائل و گرفتاری مردم آگاه است. او گفته «نجات کشور» با تحول در مدیریت اجرایی ممکن است. مجید خیام دار گزارش می دهد:

موضوعات مرتبط