نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران چه برنامه‌ای برای تقویت امنیت دارند

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران چه برنامه‌ای برای تقویت امنیت دارند

انتخابات ریاست جمهوری ایران در شرایطی برگزار می شود که دوباره احتمال رویارویی با غرب افزایش یافته. دولت تازه آمریکا به ایران اخطار داده و آزمایش های موشکی سپاه پاسداران ایران هم، ممکن است، بهانه لازم برای برخورد را فراهم کند. در این شرایط، نیاز مردم به امنیت تا چه در انتخابات مطرح است و نامزدهای جناح های رقیب چه برنامه ای برای تقویت امنیت دارند. کسری ناجی گزارش می‌دهد.