اثر اعدام‌های ۶۷ بر سبد رای ابراهیم رئیسی؛ گفت‌وگو با رضا حقیقت نژاد و اکبر گنجی

هشت ماه قبل، فایلی صوتی از آیت الله حسینعلی منتظری قائم مقام برکنار شده رهبر ایران در دوران آیت الله خمینی منتشر شد که در آن، عاملان «اعدام‌های ۶۷» را عاملان بزرگترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی توصیف می کرد. ولی آیا دست داشتن در این اعدامها می تواند تبدیل به نقطه ضعفی برای ابراهیم رییسی شود؟