آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران

از امروز ثبت نام کسانی که می خواهند رئیس جمهوری ایران شوند، شروع شد. هنوز مشهور ترین چهره هایی که حتمال حضور آنها مطرح است وارد میدان نشده اند. معمولا این چهره ها در روزهای آخر ثبت نام می کنند. بر اساس تفسیری از قانون اساسی در ایران، شورای نگهبان تعیین می کند که چه کسانی می توانند رسما نامزد انتخابات شوند. سیاوش اردلان گزارش می دهد: