تعداد اعدام ها در ایران کم شده اما هنوز جزو پنج کشور اول است

تعداد اعدام ها در ایران کم شده اما هنوز جزو پنج کشور اول است

سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه اش گفته که شمار اعدامهای پارسال در ایران، نسبت به سال قبل، کمتر شده، اما هنوز ایران در بین پنج کشور اول دنیاست که بیشترین احکام اعدام در آن اجرا می شود. سعیده هاشمی گزارش می دهد.