ثبت‌نام محمود احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶

ثبت‌نام محمود احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶

اول گفت نمی‌آیم و سپس گفت از کسی حمایت نمی‌کنم. اما حمایت کرد و حالا هم خودش آمد. محمود احمدی‌نژاد داوطلب نامزدی انتخابات ماه آینده شده. رییس جمهوری پیشین بارها آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، را وادار کرده مواضعش درباره او را علنی کند. تا حالا هم کارساز بوده. اما اینبار با اینکه آقای خامنه‌ای بلند گفته بود آمدن آقای احمدی‌نژاد مصلحت نیست، او مصلحت دانست که بیاید. محمود احمدی‌نژاد معتقد است صحبتهای رهبری توصیه بوده نه دستور. در عین حال، آقای احمدی‌نژاد گفته به قولش پایبند است و فقط برای حمایت از حمید بقایی، دواطلب نامزدی شده. آقای بقایی هم ثبت نام کرد. گزارش را با هم ببینیم.