دیجیتال‌ترین انتخابات ریاست جمهوری ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیجیتال‌ترین انتخابات ریاست جمهوری ایران

به نظر می‌رسد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، دیجیتال‌ترین دوره انتخابات باشد و شبکه‌های اجتماعی از حالا به یکی از میدان‌های اصلی مبارزات نامزدها تبدیل شده‌اند.