دیجیتال‌ترین انتخابات ریاست جمهوری ایران

دیجیتال‌ترین انتخابات ریاست جمهوری ایران

به نظر می‌رسد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، دیجیتال‌ترین دوره انتخابات باشد و شبکه‌های اجتماعی از حالا به یکی از میدان‌های اصلی مبارزات نامزدها تبدیل شده‌اند.