آلبوم عکس: پنجمین و آخرین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

تا پایان آخرین روز ثبت نام داوطلبان برای نامزدی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، در مجموع ۱۶۳۶ نفر داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری شدند از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور ایران و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران. این مجموعه نگاهی دارد به ثبت نام های آخرین روز.

حق نشر عکس Irna
Image caption محمدباقر قالیباف
حق نشر عکس Irna
Image caption اسحاق جهانگیری
حق نشر عکس Irna
Image caption محمد هاشمی
حق نشر عکس Irna
Image caption احمد موسوی معاون پارلمانی دولت نهم
حق نشر عکس Irna
Image caption احمد موسوی، معاون پارلمانی دولت نهم
حق نشر عکس Irna
حق نشر عکس Irna
حق نشر عکس Irna
حق نشر عکس Irna
حق نشر عکس Irna
حق نشر عکس Irna
حق نشر عکس Irna
حق نشر عکس Irna
حق نشر عکس Tasnim
حق نشر عکس Tasnim
حق نشر عکس Tasnim