آلبوم عکس: پنجمین و آخرین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

تا پایان آخرین روز ثبت نام داوطلبان برای نامزدی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، در مجموع ۱۶۳۶ نفر داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری شدند از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور ایران و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران. این مجموعه نگاهی دارد به ثبت نام های آخرین روز.

منبع تصویر، Irna

توضیح تصویر،

محمدباقر قالیباف

منبع تصویر، Irna

توضیح تصویر،

اسحاق جهانگیری

منبع تصویر، Irna

توضیح تصویر،

محمد هاشمی

منبع تصویر، Irna

توضیح تصویر،

احمد موسوی معاون پارلمانی دولت نهم

منبع تصویر، Irna

توضیح تصویر،

احمد موسوی، معاون پارلمانی دولت نهم

منبع تصویر، Irna

منبع تصویر، Irna

منبع تصویر، Irna

منبع تصویر، Irna

منبع تصویر، Irna

منبع تصویر، Irna

منبع تصویر، Irna

منبع تصویر، Irna

منبع تصویر، Tasnim

منبع تصویر، Tasnim

منبع تصویر، Tasnim