داوطلبان ناآشنایی که هر چهار سال یک بار راهی وزارت کشور می‌شوند

۱۶۳۶ نفر برای نامزدی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند. به غیر از چهره های شناخته شده سیاسی بقیه افرادی که به ستاد انتخابات وزارت کشور رفتند، کم و بیش از رد صلاحیت خود مطمئن بودند ولی هدف های متفاوتی داشتند. برخی از آنها برای بیان دغدغه های معیشتی و اجتماعی ثبت نام کردند، گروهی هم برای شهرت نیم ساعته راهی ساختمان آجری وزارت کشور شدند. کاوه مشکات نگاهی انداخته به داوطلبان ناآشنایی که هر ۴ سال یک بار راهی وزارت کشور می شوند.