سیل در پنج استان ایران جان بیش از چهل نفر را گرفت

سیل در غرب و شمال غرب ایران جان بیش از ۴۰ نفر را گرفت. سازمان مدیریت بحران گفته ۲۲ نفر هم ناپدید شده اند. پنج استان ایران از دیروز دچار سیل و آب گرفتگی بوده اند. مجید خیام دار گزارش می دهد.