سیل در پنج استان ایران جان بیش از چهل نفر را گرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیل در پنج استان ایران جان بیش از چهل نفر را گرفت

سیل در غرب و شمال غرب ایران جان بیش از ۴۰ نفر را گرفت. سازمان مدیریت بحران گفته ۲۲ نفر هم ناپدید شده اند. پنج استان ایران از دیروز دچار سیل و آب گرفتگی بوده اند. مجید خیام دار گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط