تصویب "لایحه هوای پاک" در مجلس ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویب "لایحه هوای پاک" در مجلس ایران

مجلس ایران لایحه هوای پاک را که دولت تنظیم کرده بود، با تغییرات کمی تصویب کرد. اگر این لایحه پس از موافقت شورای نگهبان به اجرا برسد، تا سه سال دیگر، باک خودروها باید با بنزین مرغوب‌تر پر شود و انداختن زباله در طبیعت جرم محسوب می‌شود. سیاوش اردلان نگاهی انداخته به بندهای دیگر این لایحه و این که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو می تواند چه تاثیری روی آن بگذارد. این گزارش را ببینید.