گفتگو با مدیرعامل اصل 19 در مورد محدودیت های تلگرامی اخیر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با مدیرعامل اصل ۱۹ در مورد محدودیت های تلگرامی اخیر

همین چند روز پیش بود که امکان زنگ زدن به دیگران از داخل اپ پیام‌رسان تلگرام فعال شد اما خیلی زود به دستور قوه قضائیه، آی‌اس‌پی‌ها و اپراتورهای موبایل، آن راقطع کردند. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس گفته قوه قضائیه باید در این باره توضیح دهد و تاکید کرده تصمیم‌گیری در این موارد فقط به عهده نهاد مسئول فیلترینگ می باشد.

علی بانگی، مدیر سازمان اصل ۱۹، گروهی که روی سانسور اینترنت، فیلترینگ، دور زدن فیلتر، و توزیع فیلترشکن بین کاربران اینترنت در ایران کار می کند از تورنتو با نگین شیرآقایی گفتگویی داشته است. این گفتگو را ببینید