اظهارات تیلرسون و عکس العمل ظریف
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اظهارات وزیر خارجه امریکا و عکس العمل وزیر خارجه ایران

ایران اتهامات آمریکا را نخ‌نما توصیف کرده. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در واکنش به دور تازه‌ای از تهدیدهای آمریکا گفته این کشور باید مسیرش را عوض کند و به تعهدات خودش پایبند باشد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، تهران را به فعالیتهای تحریک‌آمیز در منطقه متهم کرده. او در یک کنفرانس خبری گفت توافق هسته‌ای با ایران خطرات جدی دیگری را که سیاستهای این کشور می‌تواند باعث شود، نادیده گرفته. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد.