سردی روابط ایران و تاجیکستان

رسانه های روسیه است می‌گویند دلیلی که عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای هنوز به جایی نرسیده، مخالفت تاجیکستان است. این به گفته رسانه های روسیه است. مسکو و دوشنبه از شش عضو موسس این نهاد هستند. در همین حال، مطبوعات تاجیکستان و روسیه نوشته‌اند که به دلیل سردی روابط میان تهران و دوشنبه، وزیر خارجه ایران در سفر اخیرش به آسیای میانه و قفقاز، به تاجیکستان نرفته. داریوش رجبیان گزارش میدهد: