نگاهی به زندگی و کارنامه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری؛ ابراهیم رئیسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارنامه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری؛ ابراهیم رئیسی

ابراهیم رئیس‌السادات، معروف به ابراهیم رئیسی یکی از شش نامزد دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری است. آقای رئیسی در سال ۱۳۳۹ در مشهد به دنیا آمد و رهبر ایران در اسفندماه ۱۳۹۴ او را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد. ابراهیم رییسی یکی از مقام های ارشد دستگاه قضایی است و در پرونده کاری او مشاغل مختلفی به چشم می خورد. مسعود آذر نگاهی کرده به بخشی از فعالیت های قضایی او.

موضوعات مرتبط