نگاهی به روابط ایران و ترکیه در ریاست جمهوری روحانی

دوره فعلی ریاست جمهوری حسن روحانی به زودی به پایان می‌رسد. روابط منطقه‌ای ایران در این چهار سال تا اندازه زیادی تحت تاثیر برجام و جنگ سوریه قرار داشته. بعضی از کشورهای منطقه مانند کشورهای عرب خلیج فارس و ترکیه که با ایران به خاطر سیاست‌هایشان در سوریه، عراق و دیگر کشورهای منطقه دچار اختلاف هستند، با توافق برجام از افزایش قدرت منطقه‌ای ایران نگران شدند اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، امیدوارند کاخ سفید بتواند از گسترش نفوذ تهران در خاورمیانه بکاهد. همکارم خشایار جنیدی نگاهی دارد که روابط ایران و ترکیه در سایه این تحولات.