تداوم کارزار انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایران

در ایران، ۱۶ روز مانده به انتخابات، صفوف حمایت از دو نامزد قویتر شده. در سمت اصولگرایان، جبهه پایداری گفته از ابراهیم رییسی حمایت خواهد کرد. و از آنجا که این گروه می‌خواهد فاصله‌اش را با جبهه مردمی نیروهای انقلاب نگهدارد گفته اقای رییسی نامزد مستقل است. جمنا گفته او و آقای قالیباف نامزدهایش هستند. در جناح مقابل، محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین حمایتش را از حسن روحانی اعلام کرد. اما از آنجا که درخشش اسحاق جهانگیری در اولین مناظره به حدس و گمانه‌زنی‌هایی دامن‌زده، آقای خاتمی ضمن قدردانی از او تاکید کرد که مصلحت در تداوم دولت روحانی است. بیشتر در اینباره صحبت می‌کنیم. فریبا صحرایی گزارش می‌دهد.