بررسی دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران با عمار ملکی و آرش غفوری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران با عمار ملکی و آرش غفوری

مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران که به مسایل سیاسی و فرهنگی اختصاص داشت امروز انجام شد. محمد باقر قالیباف با هدف قرار دادن دولت، مسیر مناظره دوم را تا حد زیادی تعیین کرد. در این مناظره ابراهیم رئیسی هم صریح تر از مناظره قبل به انتقاد از حسن روحانی پرداخت. بحث بر سر آموزش و پرورش، حقوق شهروندی، برجام، سیاست خارجی و مقابله با تروریسم از محورهای این مناظره بود. در این گفتگو نظر عمارملکی و آرش غفوری را در مورد کیفیت عملکرد کاندیداها در دومین مناظره انتخاباتی جویا شدیم.

موضوعات مرتبط