آیا تاکتیک تهاجمی رئیس جمهوری ایران، به سودش تمام خواهد شد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا تاکتیک تهاجمی رئیس جمهوری ایران، به سودش تمام خواهد شد؟

حسن روحانی امروز و دیروز با لحنی به رقیبان خود تاخته که بسیاری را انگشت به دهان کرده، آنهایی که انتظار نداشتند او از خط قرمزهای معمول حاکمیت بگذرد. حسن روحانی گفته مردم ایران آنهایی را قبول ندارند که در طول ۳۸ سال، فقط اعدام و زندان بلد بودند. اشاره ای آشکار به ابراهیم رئیسی که پیشینه ای قضایی دارد و نام او در اعدام صدها مخالف حکومت مطرح است. حسن روحانی گفته مردم- به گفته او- « فریب شعار آنهایی را نخورند که دم از آزادی می زنند»، چون همین‌ها- بعه گفته آقای روحانی- قصد داشتند برای جدا کردن زنان از مردان «در پیاده رو، دیوار بکشند». شاید اشاره ای تلویحی به محمد باقر قالیباف. ولی منتقدان می گویند خود حسن روحانی در آن سالها، کم از خشن ترین انواع مجازات خصوصا به دار آویختن در ملآعام دفاع نکرده. این حمله ها به کجا خواهد کشید؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم اول گزارشی از مهرزاد کهن روز.

موضوعات مرتبط