امید و نگرانی فعالان اقتصادی از فردای انتخابات ریاست جمهوری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امید و نگرانی فعالان اقتصادی از فردای انتخابات ریاست جمهوری

یکی از گروههایی که با امید و نگرانی زیاد انتخابات ریاست جمهوری را دنبال می‌کنند، فعالان اقتصادی هستند. گشایش بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ ارز و بهبود فضای کسب و کار از جمله مسائلی است که این گروه با آن درگیر بوده‌اند. امیر پایور نگاهی دارد به مشکلات فعالان اقتصادی و انتظار آنها از دولت آینده.